REFERENCIE

Image

Spoločnosť KOSIT a.s. je technologicky inovatívnou spoločnosťou, ktorá na profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre komunálny sektor, priemysel, obchod ale aj v oblasti individuálnych zákazníkov. Momentálne zamestnáva takmer 600 zamestnancov. Odhadom polovica z nich je rómskeho pôvodu. Firma sa aj na základe pozitívnych skúsenosti s rómskymi zamestnancami rozhodla šíriť myšlienku prelamovania predsudkov pri ich zamestnávaní.

SLUŽBY GREEN TALK

  • marketingové poradenstvo
  • budovanie značky
  • vzťahy s médiami
  • komunikačná stratégia
Image

Talkshow o inšpiratívnych ľuďoch a témach v ktorej nachádzame inteligentný humor a uvoľnenie s pridanou hodnotou novej informácie. Moderátorkou a spoluautorkou je Adela Vinczeová. Tento projekt je pre nás srdcovou záležitosťou pretože sme stáli pri jeho vzniku a rastieme spolu s ním. Ťažiskovými témami Trochu inak sú vzdelávanie, ekológia, umenie, diverzita a udržateľný rozvoj.

SLUŽBY GREEN TALK

  • producent
  • produkcia
  • technologické zabezpečenie
  • dramaturgia
  • vzťahy s partnermi projektu