REFERENCIE

Image

Spoločnosť KOSIT a.s. je technologicky inovatívnou spoločnosťou, ktorá na profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre komunálny sektor, priemysel, obchod ale aj v oblasti individuálnych zákazníkov. Momentálne zamestnáva takmer 600 zamestnancov. Odhadom polovica z nich je rómskeho pôvodu. Firma sa aj na základe pozitívnych skúsenosti s rómskymi zamestnancami rozhodla šíriť myšlienku prelamovania predsudkov pri ich zamestnávaní.

SLUŽBY GREEN TALK

 • marketingové poradenstvo
 • budovanie značky
 • vzťahy s médiami
 • komunikačná stratégia
Image

Spoločnosť ewia vznikla s cieľom naplnenia ambície o prechode z lineárnej na cirkulárnu ekonomiku. Víziou je spoločnosť bez odpadov. Takmer všetok odpad, ktorý dnes končí na skládke, totiž možno racionálne využiť a vytvoriť z neho nový materiálový alebo energetický zdroj.

SLUŽBY GREEN TALK

 • marketingové poradenstvo
 • budovanie značky
 • vzťahy s médiami
 • komunikačná stratégia
Image

WOOD & Company Real Estate je realitná divízia stredoeurópskej investičnej spoločnosti WOOD & Company založenej v roku 1991.

Patrí medzi významných realitných investičných manažérov v Českej a Slovenskej republike so zameraním na budovanie portfólia a aktívnu správu kvalitných komerčných nehnuteľností v Českej a Slovenskej republike.

SLUŽBY GREEN TALK

 • PR poradenstvo
 • budovanie značky
 • vzťahy s médiami
 • komunikačná stratégia
 • event manažment
Image

Talkshow o inšpiratívnych ľuďoch a témach v ktorej nachádzame inteligentný humor a uvoľnenie s pridanou hodnotou novej informácie. Moderátorkou a spoluautorkou je Adela Vinczeová. Tento projekt je pre nás srdcovou záležitosťou pretože sme stáli pri jeho vzniku a rastieme spolu s ním. Ťažiskovými témami Trochu inak sú vzdelávanie, ekológia, umenie, diverzita a udržateľný rozvoj.

SLUŽBY GREEN TALK

 • producent
 • produkcia
 • technologické zabezpečenie
 • dramaturgia
 • vzťahy s partnermi projektu